Areas de exercicio

En canto ós servizos, dispoñemos de diversas AREAS DE EXERCICIO as cales indicamos a continuación:

  • FAMILIA
  • HERENCIAS
  • ACCIDENTES DE TRÁFICO
  • INMOBILIARIO E URBANISMO
  • DEREITO CIVIL
  • DEREITO MERCANTIL
  • DEREITO ADMINISTRATIVO
  • DEREITO LABORAL
  • EXTRANXERÍA

Para máis información sobre cada unha delas debes dirixirte ó desplegable do menú en “Áreas de Exercicio”.

Comments are closed.