Honorarios

Honorarios da empresa son apropiados ás disposicións das regras profesionais, especialmente a táboa de honorarios da Orde dos Avogados de Galicia, aprobado polo Consello da Orde galego, dada a complexidade do caso.

Para facilitar o pago de taxas, segundo os mellores intereses do cliente, a través da súa división en prestacións mensuais fáciles sen xuros.

Os servizos son prestados mediante sinatura de unha Folla de Encargo Profesional, que incluirá os servizos que o avogado se compromete a pagar e orzamento. Así, o cliente sabe desde o momento en que as taxas que cobran vostede eo traballo que nos propoñemos a facer.

Ofrece a posibilidade dun sistema de prestación de servizos chamado “iguala” en virtude do cal, mediante o pagamento dunha taxa mensual, establecida despois de analizar as necesidades e dimensión da empresa ou cliente, incluíndo servizos xurídicos son previamente acordado entre ambas as partes.

Con iso, as empresas teñen fórmula orzado facilmente Taxas Servizos xurídicos que pagarán cada ano. Este sistema é moi flexible e eficaz para ambas as partes.

Se queres facer orzamento, podes solicitar, sen ningún compromiso, mesmo na oficina (por reserva) ou a través do noso enderezo de correo-e svcarballal@avogacia.org

Comments are closed.