Familia

 • Divorcio, separacións e anulacións. Mutuo acordo e proceso.
 • Asociacións.
 • Modificación das medidas.
 • Custodia dos fillos menores.
 • O non pagamento das pensións.
 • Liquidación da sociedade conxugal.
 • casamento
 • Paternidade e filiación. Desafío da paternidade.
 • Declaracións de ausencia e de morte. Herdanza falta.
 • O acollida e adopción
 • Incapacitations e tutelas e conservatorships. Promover rexistros de discapacidade. Venda e administración dos bens dos menores e incompetentes.

Leave a Reply