Inmobiliario e urbanismo

Inmobiliario

 • Permutas (locais casas con enerxía solar en construción, de edificios de valores distintos)
 • Compra (mobiliario, inmobiliario, con unha opción para comprar, vender mobiliario a crédito con reserva de propiedade …)
 • Arrendamento urbano (contratos, despejo, solicitudes de pagamento, obras inconsentidas e incómodo. Transferencias)
 • Localizacións, aluga colaboración histórica.
 • Industria de leasing
 • Precario (creación, a rescisión de despejo, por moito)
 • Usufruto (constitución, vender a propiedade núa, extinción)
 • Servidumes legais (auga, de feito, de luz partido, e puntos de vista, a evacuación de edificios, a distancia e traballos intermediarios para certos edificios e plantacións) e voluntaria.
 • Expediente de dominios
 • Límites e delimitacións
 • Comunidades de propietarios. (Reivindicación taxas debidas., Acordos Desafío, …)

Vicios e defectos da construcción

 • Reclamación de indemnizacións e cantidades derivadas de defectos de construcción e vicios ocultos.
 • Responsabilidades dos constructores, promotores e outros axentes da edificación. Garantías
 • Incumplimentos de contrato
 • Responsabilidade civil

Urbanismo

 • Estudio das figuras de plantexamento nas que estén inmersas as fincas ou propiedades.
 • Reparcelacións.
 • Expropiación forzosa.
 • Disciplina urbanística: Sancións, alegacións, obras ilegais, expedientes de reposición á legalidade urbanística,…

Leave a Reply