Dereito civil

 • Asistencia xurídica en todo tipo de procesos cíveis nos tribunais de civil.
 • Notarías asistencia.
 • Arbitraxe.
 • Reclamación e débedas non pagadas. Xestión da débeda e atraso. Anexos.
 • Procesos contractuais e Responsabilidade Civil.
 • Elaboración e revisión de contratos de todo tipo. Dereito das obrigas e contratos.
 • Desafiuzamentos.
 • Familia.
 • herdanza
 • Os consumidores e usuarios: tratamento de reclamacións oficinas do consumidor, tanto
  niveis rexional e local; solicitudes de salto de contrato: axencia
  viaxes, empresas de telefonía, …)

Leave a Reply