Dereito mercantil

 • Elaboración de todo tipo de documentos comerciais, participación en reunións, elaboración de actas, informes, ditames)
 • Secretario da Sociedade eo Consello de Administración.
 • Contratos comerciais en axencia de seguros en xeral, distribución, franquía,
  proporcionar, …
 • Dereito Empresarial (Constitución, elaboración de estatutos, modificacións estatutarias, adquisicións, fusións, empresas spin-offs, disolución e liquidación de empresas.
 • Solicitudes de pagamento.
 • Cambio lei (cheques, billetes pagarés, letras de cambio)
 • Procesos de insolvencia e quebra das empresas (business
  suspensión de quebra, de pagos)
 • Propiedade, responsabilidade e administradores.
 • Propiedade intelectual: patentes, marcas comerciais, marcas comerciais.
 • Lei de transporte.
 • Dereito da Competencia
 • Propiedade Intelectual e Novas Tecnoloxías

Leave a Reply