Dereito laboral

 • O contrato de traballo, rescisión do contrato.
 • Decisións de dimisión
 • Reconciliacións.
 • Reivindicacións salariais e outros valores.
 • Rexistros de regulación do emprego. (ERE)
 • Cambios substanciais nas condicións de traballo.
 • Procesamento de ficheiros coa Seguridade Social.
 • Solicitude de pensión.
 • Accidentes de traballo e enfermidades profesionais
 • Compensación por permanentes non incapacitantes lesións
 • Incapacidade temporal
 • Invalidez permanente, total e permanente absoluta
 • discapacidade grave

Leave a Reply