Extranxería

  • Asesoramento e procesamento de residencia e licenzas de traballo.
  • O reagrupamento familiar.
  • Os recursos contra ordes de deportación e rexeita a renovar Green Cards.
  • Separación, matrimonial, divorcio de estranxeiros.
  • Exequatur

Leave a Reply