Dereito penal

 • De alcohol no sangue, a influencia de sustancias tóxicas ou drogas.
 • Violencia de Xénero.
 • Crimes contra a saúde pública.
 • Crimes contra a seguridade do tráfico.
 • Crimes contra a propiedade e contra a orde socio-económica (furto, roubo, fraude, peculato, ocultación de bens, danos susceptibles de insolvencia)
 • Crimes contra a persoa (lesións, homicidio, aborto, ameazas e coerción.
 • Crimes contra a honra (calumnias e difamación)
 • Falsidades.
 • Crimes contra as finanzas públicas e da Seguridade Social
 • Crimes contra os dereitos dos traballadores (condicións de traballo
  restrición, prexudicial aos dereitos laborais, traballo ilegal e inmigración ilegal, mobbing)
 • Crime.
 • Crimes contra a privacidade eo dereito á auto-imaxe
 • Infraccións relativas á propiedade industrial, o mercado e os consumidores
 • crime corporativo
 • crime ambiental
 • Defensa parou na Policía, Garda Civil e os tribunais.
 • Defensa en procesos por delitos menores, penal, con xurado formado por nenos.
 • Acusador particular e popular.
 • Elaboración de queixas e reclamacións.
 • Solicitude de Perdóns
 • Petición de liberdade condicional e prisión grao terceiro.

Leave a Reply