Aviso Legal

Sabela Vázquez Carballal Abogados con NIF 33537929L, ten a súa sede en Quiroga Ballesteros N º 4, 2 Drcha. Lugo 27.001 e-mail: svcarballal@avogacia.org. Contidas no rexistro de Lugo, Sección Empresas Xeral, X volume, páxina X, número de follas SC-X, X. subscrición

Todo o contido desta páxina, en especial, marcas, iconas, e os signos distintivos, e verbal e gráfica, e mixto son de propiedade de Sabela Vázquez Carballal Abogados.

Ademais, a empresa se reserva todos os dereitos para os papeis, artigos ou achegas contidas en calquera sección. O contido da páxina non constitúe en calquera caso consello legal, Sabela Vázquez Carballal Abogados non será responsable por calquera uso que o usuario do portal pode facer para tales fins.

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, e os seus regulamentos de execución, é informado de que os datos persoais recollidos a través desta web son confidenciais e serán incluídos nun ficheiro de propiedade “Sabela Vázquez Carballal Abogados “Quiroga Ballesteros residente no n º 4, segundo Drcha. Lugo 27.001, coa única finalidade de xestionar e responder ás preguntas e / ou contacto co usuario, para facilitar o seu consentimento expreso. O interesado pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, ao enderezo, unha carta con copia de identidade ou un e-mail con svcarballal@avogacia.org sinatura electrónica.

Leave a Reply